I. Warunki ogólne

 

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.ralph.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.ralph.pl jest prowadzony przez firmę:

F.H.U. RALPH

ul. Owocowa 6

30-434 Kraków

NIP: 676-001-91-26

REGON: 350185534

3. Adres do korespondencji:

F.H.U. RALPH

ul. Owocowa 6

30-434 Kraków

e-mail: biuro@ralph.pl

 

4. Zakup w sklepie internetowym www.ralph.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie", lub e-mailowo.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych adresowych.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma RALPH zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Firma RALPH zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.ralph.pl są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

11. Firma RALPH wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.

12. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź mailowym.

13. Koszt wysyłki zamówienia uzależniony jest od wyboru zamawiającego.

 

III. Procedura składania reklamacji

 

14. Warunki przyjęcia reklamacji - Reklamacja będzie przyjęta po przedstawieniu dokumentu zakupu (faktura, paragon). Firma Ralph zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, w przypadku konieczności sprowadzenia odpowiednich części.

15. Odmowa przyjęcia / rozpatrzenia reklamacji - Firma Ralph ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji w przypadku niestarannego opakowania, dokonania napraw we własnym zakresie lub gdy dostarczony przedmiot okaże się sprawny technicznie.

16. Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty zakupu bez podania przyczyny.

17. ZWROT PIENIĘDZY - w przypadku zwrotu towaru klient otrzyma zwrot pieniędzy w ciągu 7 dni na podany nr konta bankowego.

 

 

IV. Polityka prywatności firmy Ralph

 

18. Polityka prywatności - Firma Ralph zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.  Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników sklepu internetowego firmy www.ralph.pl. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Korzystając ze sklepu internetowego www.ralph.pl użytkownik zgadza się na zapisy określone przez Politykę Prywatności. Osoby, które nie akceptują tych warunków i zapisów proszone są o niekorzystanie z niniejszego serwisu.

19. Przetwarzane dane - Firma Ralph gromadzi tylko takie dane osobowe, które odpowiadają celom, do których mają być użyte, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, informacje kontaktowe, dane umożliwiające dostarczanie klientowi towaru i usług oraz otrzymywanie informacji zwrotnej na temat produktów i usług firmy Ralph. Dane osobowe zbierane są głównie bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą.

20. Cele przetwarzania danych - Firma Ralph gromadzi i przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:- Nawiązywanie kontaktu zarówno z klientami detalicznymi jak i profesjonalistami lub z ich przedstawicielami np. w sprawach związanych z usługami - promowanie produktów i usług firmy Ralph. W przypadku gdy odpowiednie regulacje prawne wymagają  odrębnej pisemnej zgody użytkownika strony internetowej, taka zgoda musi być wcześniej uzyskana przez firmę Ralph.

21. Ochrona danych osobowych - Firma Ralph zobowiązuje się zastosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym do nich dostępem.  Ochronę zapewniamy poprzez zastosowanie systemu szyfrowania, sprawowanie kontroli na dostępem do danych osobowych, sprawowanie kontroli nad procesem administrowania prawami użytkownika.

22. Pliki Cookie - Wiele witryn w sieci, w tym również strona internetowa firmy Ralph zamieszczona pod adresem www.ralph.pl wykorzystuje technologie plików cookie. Cookies to niewielkie pliki danych, które podczas wizyty internauty na danej stronie internetowej, przesyłane są do urządzenia użytkownika i zapisywane w jego przeglądarce.  Gdy użytkownik ponownie odwiedzi tę samą stronę internetową, wówczas dane zapisane w pliku cookie pozwalają na śledzenie historii jego działań w danym serwisie. Podczas odwiedzin na stronie internetowej www.ralph.pl pliki cookie mogą zostać zainstalowane na urządzeniu Internauty w celu sprawnego użytkowania strony internetowej. Użytkownik może uniemożliwić korzystanie z tych plików, wprowadzając zmiany w preferencjach przeglądarki internetowej, jednakże może to skutkować wolniejszym działaniem strony internetowej oraz brakiem dostępu do niektórych jej części. 

 

V. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

 

Pragniemy poinformować iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez F.H.U. Ralph Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

 

Informacja o ochronie danych osobowych

 

F.H.U. Ralph z siedzibą przy ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

• imię (imiona) i nazwisko, e-mail, adres, numer telefonu,

• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego. Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

• zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,

• realizacji obowiązków F.H.U. Ralph przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych

• ochrony praw F.H.U. Ralph zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.

 

F.H.U. Ralph zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez F.H.U. Ralph wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto, macie Państwo prawo do:

- Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od F.H.U. Ralph potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. F.H.U. Ralph dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo F.H.U. Ralph może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

- Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

- Usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a F.H.U. Ralph ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

- Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, F.H.U. Ralph wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

- Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez F.H.U. Ralph  oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,

- Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych        z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na F.H.U. Ralph może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.  W  przypadku  jakichkolwiek  pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw               w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z F.H.U. Ralph pod adresem: ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków, telefon: +48 660 003 600, e-mail: biuro@ralph.pl.

 

Z poważaniem,

F.H.U. Ralph

REGULAMIN

Prosimy zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności

Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

+48 660 003 600

 

 biuro@ralph.pl

 

ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków