Nasze produkty objęte są 24 - miesięcznym okresem gwarancyjnym pod warunkiem zachowania wszelkich wymagań ujętych w karcie gwarancyjnej. Świadczymy wszelkie usługi napraw i modernizacji pogwarancyjnych. Warunki gwarancji znajdują się na każdej Karcie Gwarancyjnej.

 

WARUNKI GWARANCJI

 

1.   F.H.U. RALPH zwana dalej Gwarantem udziela Nabywcy gwarancji na okres 24 miesięcy od sprzedaży sprzętu.  Akumulatory  i  baterie  posiadają  6-cio  miesięczny okres gwarancji.

2.   W celu uniknięcia uszkodzeń zaleca się użytkownikowi, aby szczegółowo zapoznał się  z instrukcją obsługi urządzenia.

3.   Gwarant nie odpowiada za problemy z dostępem do sieci GSM lub Internet.

4.   Ujawnione w okresie gwarancji wady uniemożliwiające eksploatację urządzenia zgodnie  z jego przeznaczeniem, będą usuwane bezpłatnie, w możliwie najkrótszym terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia dostarczenia do siedziby Gwaranta. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych.

5. Uprawniony z tytułu gwarancji powinien dostarczyć urządzenie do Serwisu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

6. Przed wysyłką wadliwego urządzenia wymagana jest konsultacja telefoniczna lub e-mail’owa w celu określenia usterki i wykluczenia niewłaściwej obsługi urządzenia.

7.  Gwarancja nie obejmuje wad urządzenia, które powstały z przyczyn innych niż z winy producenta: w szczególności spowodowanych użytkowaniem sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi, wyładowaniami atmosferycznymi, zdarzeniami losowymi tj. pożar, powódź, zalanie, etc.

8. Gwarancja traci ważność w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb, uszkodzeń mechanicznych, wykonywania demontażu, napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione.

9. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Uprawnionego z tytułu gwarancji kosztami usług serwisowych   i transportu, gdy uszkodzenie nie było objęte gwarancją lub urządzenie okazało się być sprawne.

 

Uszkodzony sprzęt prosimy dostarczyć na adres firmy:

 

RALPH

ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków

Tel. 660-003-600

biuro@ralph.pl

    

 

 

 

 

SERWIS

GSMTRONIK v. BASIC - plik SETTINGS.txt

GSMTRONIK v. BASIC - aplikacja mobilna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Prosimy zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności

Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

+48 660 003 600

 

 biuro@ralph.pl

 

ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków